Soorten
 Er zijn 3 soorten warmtepompen:

Water/water-warmtepompen
Dit type van warmtepompen maakt gebruik van grondwater als warmtebron. Het grondwater wordt opgepompt en geeft zijn warmte af via een warmtewisselaar aan de warmtepomp. Het afgekoelde water wordt daarna weer in de grond gepompt. Het grote voordeel van dit systeem is dat er telkens vers water aan de bodem onttrokken wordt en dat de warmtebron een zeer hoge gemiddelde temperatuur heeft.
• COP 5,8
• Zeer hoge constante
• brontemperatuur
• Vergunning vereist

 

Grond/water-warmtepomp met aardsonden

De eerste meters onder het aardoppervlak zijn nog onderhevig aan seizoenschommelingen. Op 1 meter diepte schommelt de bodemtemperatuur tussen de 4 en 17°C. Op 5 à 7m diepte is die invloed bijna verdwenen en heeft de bodem over een heel jaar een constante temperatuur van 10 à 12°C. Deze temperaturen, dieper in de bodem kunnen we benutten met verticale sondeboringen die tot 100m diep geboord worden. Solarcompany werkt samen met gespecialiseerde boorfirma’s die aan de hand van de bodemgesteldheid en het gevraagde vermogen, het exacte aantal boringen en de diepte hiervan
kunnen bepalen. Bij onttrekking van warmte uit de grond, zal de bodemtemperatuur rond deze bodemwisselaar dalen. We gaan voornamelijk in het stookseizoen warmte uit de grond halen. Bij het einde van het stookseizoen begint het herstel naar de oorspronkelijke bodemtemperatuur totdat het volgende stookseizoen begint. Na enkele jaren werking van het systeem, stabiliseert de gemiddelde temperatuur rond de collector.
• COP 4,6
• Constante brontemperatuur
• over een heel stookseizoen
• Geschikt voor passieve koeling
• Kleine oppervlakte nodig 

 

Grond/water-warmtepomp met aardcollectoren
Deze warmtepompen maken gebruik van horizontale grondcollectoren. Indien de beschikbare oppervlakte groot genoeg is, is een horizontaal captatienet een ideale manier om warmte te onttrekken aan de aarde. De buizen liggen ongeveer 1,2 – 1,5m diep en de onderlinge afstand bedraagt ongeveer 70cm.
• COP 4,6
• Relatief constante
• brontemperatuur over
• een heel stookseizoen
• Geschikt voor passieve koeling
• Gemakkelijke en goedkope
• installatie van de bron

 

Lucht/water-warmtepomp
Deze warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. Dit type warmtepomp komt het meest voor omdat de investeringskost in vergelijking met de andere soorten lager ligt en de installatie weinig plaats in beslag neemt.
• COP 3,9
• Eenvoudige installatie
• Budgetvriendelijk
• Weinig plaats nodig
• Plaatsen van de buitenunit op een betonnen
• sokkel, plat dak of bevestigd tegen de
• buitenmuur

 
 
Kantoor Solarcompany
BIPV panelen
Contact form
Name *
First name
Street *
House number *
Postal code *
Municipality *
Phone number *
Email *
How did you find us? *
action code
 
* Is a mandatory field

 Solarcompany 

 Magazijnstraat 1      T: +32 (0)11 61 10 31
 3550 Heusden-Zolder   F: +32 (0)11 66 11 98
 M: info@solarcompany.be