Hoeveel besparen?

Hoeveel kan een warmtepomp besparen?

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in een getal dat COP (Coefficient Of Performance) genoemd wordt. Dit is de verhouding tussen de warmte (energie) die de warmtepomp uiteindelijk levert en de hoeveelheid (elektrische) energie die de warmtepomp zelf gebruikt. Elk getal boven 1 wijst er dus op dat de pomp meer energie produceert dan ze verbruikt. Ter vergelijking: een elektrische radiator of een stralingskacheltje komt nooit boven 1. Het verwarmingselement zet de verbruikte elektriciteit hooguit volledig om in warmte. In de praktijk gaat er echter altijd nog wat energie verloren, bijvoorbeeld in de vorm van licht (denk maar aan de rode gloed van een elektrisch verwarmingselement).

4 keer meer warmte

Een goed gedimensioneerde warmtepompinstallatie haalt een COP van 4,5. Dit wil zeggen dat voor
elke 4,5kW warmte-energie die u van uw warmtepomp krijgt, u zelf maar 1kW elektrische energie
nodig heeft om die warmte op te wekken. Op dat moment werkt uw installatie aan een rendement
van 450%. Ongelofelijk en toch waar.

Lage temperatuur

Het rendement van een warmtepomp is echter sterk afhankelijk van de situatie waarin ze wordt
gebruikt. Kort samengevat komt het erop neer dat een warmtepomp het best werkt wanneer de temperatuur van het opgewarmde water zo laag mogelijk kan blijven. En dat kan alleen wanneer men vloerverwarming heeft of beschikt over radiatoren die veel groter zijn dan vereist bij een gewone installatie. Je moet je immers inbeelden dat de radiatoren minder warm zullen worden en er dus veel meer oppervlakte nodig is om eenzelfde ruimte te verwarmen.

Comfort

Warmtepompen zijn geschikt om constante hoeveelheden warmte over een lange tijdsperiode te
leveren. Ze worden dan ook gebruikt in combinatie met afgiftesystemen die werken op een lage temperatuur zoals vloerverwarming en wandverwarming. Voordeel is dat de warmte gelijkmatig over de woning wordt verdeeld. En dat komt het comfort dan weer ten goede. Bovendien geniet u bij deze systemen van aangename stralingswarmte. In tegenstelling tot klassieke verwarmingssystemen vergt een warmtepomp minder onderhoud en is er geen opslag of aanvoer van fossiele brandstoffen nodig. Bovendien heeft u ook geen schouw of afvoer nodig voor de rookgassen. Dat maakt de inplanting van de warmtepomp een stuk eenvoudiger.

Kantoor Solarcompany
BIPV panelen
Contactformulier
Naam *
Voornaam
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Gemeente *
Tel. Nr *
E-mail *
Hoe heeft u ons gevonden? *
Actiecode zonneslag
 
* Is een verplicht veld