Ventilatiesystemen

5 soorten ventilatiesystemen

Systeem A 
- Dit is de eenvoudigste en goedkoopste manier van ventileren.
- De toevoer van verse lucht gebeurt via regelbare ventilatieroosters (ramen,…)
- De opening van het rooster moet geregeld kunnen worden van ‘open' tot ‘gesloten'
- Zelfregelende ventilatieroosters zorgen voor een constante aanvoer van verse lucht. Ze geven ook nooit een tochtgevoel omdat automatisch een klep dicht gaat wanneer het waait.
- De toevoer van de lucht gebeurt best via droge ruimten (slaapkamer, woonkamer,…)
- De luchtcirculatie gebeurt via deurroosters of muuropeningen
- De afvoer van de lucht gebeurt via de natte ruimten (badkamer, wasplaats,…)
- De lucht kan via een schoorsteen of een ventilatiekanaal worden afgevoerd 

Systeem B
-Wanneer natuurlijke toevoer van lucht niet mogelijk is – bijv. lawaaierige buitenomgeving, geurproblemen,… - kan een mechanische aanvoer van lucht soelaas bieden.
- Door de mechanische aanvoer van de lucht, gebeurt dit op een gecontroleerde manier
- De toevoeropeningen kunnen op een gewenst debiet worden ingesteld.

 Systeem C
• In plaats van een natuurlijke afvoer van de lucht, kan ook voor een gecontroleerde mechanische afvoer worden geopteerd.
De natuurlijke toevoer van de lucht betekent niet dat de lucht op volledig natuurlijke wijze in de woning binnenkomt. De mechanische afzuiging heeft immers een invloed op de luchttoevoerdebebieten

Systeem D
• Dit is een volledige mechanische ventilatie. Dit principe is volledig gecontroleerd aangezien je zelf de hoeveelheden lucht die worden aan- en afgevoerd kan afstemmen op de behoeften.
Om de energieverliezen te beperken, kan je de warmte uit te afgezogen lucht recupereren om de verse lucht voor te verwarmen.

Balansventilatie 
Bij de klassieke ventilatiesystemen dreigt veel energie verloren te gaan door het afzuigen van verwarmde lucht. Dit kan je vermijden door het toepassen van een balansventilatie met warmterecuperatie.
- de lucht wordt aan- en afgevoerd door ventilatoren
- de aangevoerd lucht wordt opgewarmd door de warmte afgevoerde lucht
- Open systemen voor verwarming en verluchting moeten vermeden worden in het ontwerp
- Ook de keuze van de ventilatiekanalen en vraaggestuurd ventileren dragen bij tot een beperkter energieverlies.

Voorwaarden
- Zeer goede luchtdichtheid van het gebouw
- Gebruik van ventilatoren met een laag elektrisch verbruik
- Regelmatig onderhoud van het systeem
- Deskundige uitvoering van de installatie
- Het opstellen van een doordacht ventilatieplan

Passiefkantoor Solarcompany
Doorgedreven energieoptimalisatie op maat
Indien u verdere informatie wenst, aarzel dan niet ons te contacteren via het contactformulier hieronder.
Contactformulier
Naam *
Voornaam
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Gemeente *
Tel. Nr *
E-mail *
Hoe heeft u ons gevonden? *
Actiecode zonneslag
 
* Is een verplicht veld