Onze aanpak
1. Offerte op maat

Een goed ontworpen woning vraagt om een goede ventilatie.

Een goed geïsoleerde woning is zo luchtdicht, dat het open zetten van ramen en deuren geen optie meer is. Gaan ramen en deuren slechts gedurende een korte tijd open, dan verversen ze de binnenlucht niet voldoende. Als er wel voldoende verse lucht binnen kan, betekent dit dat er heel wat koude of warmte (in de zomer) is binnengeslopen en dat de isolatie van uw woning zijn werk niet kan doen. Een goede ventilatie zorgt voor gezonde binnenlucht met een minimaal energieverlies. Alhoewel er volgens de NBN-norm vier vormen van ventilatie worden toegelaten, kiest Solarcompany resoluut voor ventilatiesystemen van het type C of D. Het gaat om systemen waarbij de lucht actief wordt afgevoerd of/en aangevoerd.

Ons bezoek ter plaatse: een schat aan informatie.

Er bestaan geen goede standaard ventilatiesystemen. Er bestaan wel goede, kwaliteitsvolle componenten. Die moeten worden gecombineerd tot een installatie die is aangepast aan uw woning en leefgewoonten. Bij een bestaande woning is een bezoek ter plaatse voor ons onontbeerlijk. Moet uw woning nog gebouwd worden, dan bestuderen we de plannen van uw huis aandachtig. In elk van beide gevallen krijgen we een goed beeld over de grootte van de te verluchten ruimten en het gebruik ervan. We bekijken waar de leidingen kunnen lopen en onderzoeken hoe we ze zo kunnen plaatsen dat er zich zo weinig mogelijk vuildeeltjes in kunnen
afzetten en ze gemakkelijk reinigbaar blijven.

Voorstel op maat

Met deze informatie gaan we aan de slag om u een zo energiezuinig mogelijk systeem voor te stellen, op maat van uw woning en op maat van uw budget.

2. Boorplan

Na het ondertekenen van de offerte stellen we in samenspraak met de klant een gedetailleerd boorplan op. Op dit boorplan wordt precies uitgetekend waar er door vloer en/of muur zal worden
geboord om leidingen door te kunnen voeren.

We houden daarbij rekening met 3 aspecten:

1. Technisch
We kijken waar de inblaas- en aanzuigventielen het best kunnen worden geplaatst vanuit technisch oogpunt. De plaatsing wordt zo gekozen dat een  optimale luchtdoorstroming mogelijk is.

2. Esthetisch
We slaan uiteraard niet zomaar aan het boren. We bekijken samen met onze klant waar de ventielen het minst storen.

3. Andere technieken
Vanzelfsprekend houden we ook rekening met de leidingen en hindernissen van andere technieken
zoals verlichting, keukenkasten, inbouwhaarden,….

3. Leidingplan

Na het boorplan volgt het leidingplan. Van zodra we weten waar de ventilatiepunten komen, berekenen we op welke manier we deze punten het best met de centrale ventilatie-eenheid kunnen verbinden. Bij de keuze van de plaatsing van de ventilatie-eenheid wordt niet
alleen rekening gehouden met wat wenselijk is vanuit technisch oogpunt, maar heeft de klant vanzelfsprekend ook inspraak. We dragen er steeds zorg voor dat de lengte van de leidingen zo kort mogelijk blijft. Na de finale goedkeuring van boor- en leidingplan kunnen de installateurs
aan de slag. Voor de klant zijn er geen verrassingen. Meer nog, op basis van de plannen kan de klant alles op de voet volgen.

Belgische fruitveiling Glabbee...
Indien u verdere informatie wenst, aarzel dan niet ons te contacteren via het contactformulier hieronder.
Contactformulier
Naam *
Voornaam
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Gemeente *
Tel. Nr *
E-mail *
Hoe heeft u ons gevonden? *
Actiecode zonneslag
 
* Is een verplicht veld